Logo Image
CensusAtSchool 19 Questionnaire
Chun an ceistneoir ar líne a úsáid beidh ort bheith eolach ar ainm úsáideora do mhúinteora agus d'uimhir rolla scoile. Tabharfaidh do mhúinteoir na sonraí seo duit.

Is suirbhé gan ainm é seo. 

Ní dhéanfaidh  an t-eolas a thagann as an suirbhé seo tagairt ar bith duit féin go pearsanta ach amháin má iarrtar eolas príobhaideach mar sin ort sa cheist. Ní féidir nasc a chruthú idir an duine féin agus a c(h)uid freagraí sa suirbhé seo.